Projekt

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.
 

Namen našega projekta je olajšati in izboljšati uporabniško izkušnjo tehtalnega sistema, ki bo uporabniku omogočala pregled podatkov, zavedanje kaj se z njegovo vlakovno kompozicijo dogaja (glede na težo in dolžino) in kje se nahaja v vsakem trenutku potovanja. Na ta način bodo omogočeni veliki prihranki, točnejši podatki, ki so dosegljivi v vsakem trenutku (online) in točnejše napovedne čase prihoda tovora. Naše podjetje izvaja nadgradnjo tehtalnega sistema z aplikacijo, ki bo omogočala hitrejši avtomatiziran prenos podatkov preko tehtalnih celic, pri večji hitrosti vožnje preko celic, do aplikacije in nato v sistem oziroma bazo. Enostavnejši pregled in sledenje, kadarkoli in kjerkoli na svetu (online).


Naši cilji, ki so skladni z RRI:

 1. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega: Zaradi povečane proizvodnje in vstopov na tuje trge planiramo povečanje prihodkov, kar bo vodilo v povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Zaradi povečane proizvodnje in vstopov na tuje trge načrtujemo povečanje prihodkov, ki bo vodilo tudi v povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Leta 2024 ocenjujemo, da bo dodana vrednost na zaposlenega znašala okvirno €36.100,00, kar je nekaj manj kot je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v panogi (€40.439). Na podlagi povečanja proizvodnje in prodaje iz naslova novega produkta planiramo tudi zaposlitev novih kadrov s področja razvoja in prodaje
 2. Povečan delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu in/ali povečan delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu: Naš tehtalni sistem je visokotehnološki produkt, saj gre za inovativno nadgradnjo vseh dosedanjih tehtalnih sistemov, ki so na trgu. Materiali in procesi, ki so vpeti v nadgradnjo oziroma izdelavo sistema, so certificirani in najboljši v panogi. Načrtujemo postopno povečevanje čistih prihodkov od prodaje tako na domačem kot na tujem trgu, kjer pričakujemo znatno povečanje prihodkov od prodaje.
 3. Prehod od razvoja posamičnih komponent in materialov k razvoju zahtevnejših in kompleksnejših energetsko učinkovitih produktov z višjo dodano vrednostjo, skladnih z novimi EU standardi na področju zmanjšanja emisij (EURO 6c, EURO 7) in na področju varnosti (EURO NCAP): Naša aplikacija bo lahko nadgradila obstoječe tehtalne sisteme in jim na ta način podaljšala življenjsko dobo. Zaradi nevarnih izpustov CO2 v okolje, nas zakonodaja vedno bolj veže na njihovo postopno zmanjševanje. S svojim produktom posredno prispevamo k zmanjšanju CO2. Naš tehtalni sistem omogoča pospešitev delovnih procesov ter posledično zniževanje stroškov, kar tako na kratki, kot dolgi rok vpliva na odločitve prevoznikov, da se preusmerijo na železniški tovorni promet. Produkt bo sestavljen iz certificiranih materialov, ki zelo malo, če sploh, obremenjujejo okolje. Hkrati predstavljajo varen in dolgotrajen življenjski ciklus samega produkta.
 4. Okrepitev statusa slovenskih proizvajalcev kot predrazvojnih dobaviteljev: Prvi bomo na trgu ponudili nadgradnjo tehtalnih sistemov z aplikacijo in omogočili hitrejše delo na transportnem ter logističnem trgu. Kot takšno, nas je prepoznalo tudi podjetje Siemens, ki je že izrazilo interes za distribucijo produkta. To kumulira, da bomo na svetovnem trgu zelo okrepili status.
  • Nadgradnja zavornih preizkusov in nadgradnja dinamičnega tehtanja.
  • Izdelava prototipa celotnega sistema (tehtalni in aplikacijski del).
  • Operativna povezava tehtalnega sistema z aplikacijo (za takojšen prenos podatkov).
  • Operativna povezava sistema dinamičnega tehtanja in preizkušanja zavor za namene testiranja.
  • Testiranje obstoječega sistema z novimi funkcionalnostmi.
  • Priprava testnega okolja za simuliran test v operativnem okolju (Slovenske železnice).
  • Izvedba obremenitvenih testov sistema.
  • Priprava testnega okolja – realni pogoji, vgradnja končnega produkta in izvedba uporabniškega preizkusa na železniški postaji v Kopru.